Vanuit Tussenheid013 organiseren wij toegang tot de juiste kennis, kunde en middelen voor maatschappelijke initiatieven die de ambitie hebben onze stad nog mooier te maken. Onze adviezen hebben altijd het doel te verduurzamen.

Dit doen wij middels de inzet van ervaren rotten en jonge honden met sociale harten en waardevolle netwerken. Het verduurzamingsmodel dient als kapstok binnen onze dienstverlening.

Dit model heeft de bekende P’s van People, Planet, Profit als basis en vertrekt vanuit de overtuiging dat de meeste instituten verkokerd zijn georganiseerd en niet (meer) holistisch naar een bepaald vraagstuk kijken. Middels de methodieken die bedacht zijn rondom dit “verduurzamingsmodel” zorgen we ervoor dat we “ontkokerd” naar initiatieven kunnen kijken en sociaal maatschappelijke initiatieven versterken in hun ondernemerschap.

Door mee te denken en mee te bouwen, voorkomen we dat creatieve ideeën vastlopen of dat enthousiasme omslaat in ontgoocheling en cynisme. We omzeilen knelpunten door bij elk initiatief elementen uit de ruimtelijke, economische én maatschappelijke omgevingen met elkaar te verenigen. Continue op zoek naar de ideale mix van kansen, zienswijzen en belangen om zo een initiatief mogelijk te maken én optimaal tot recht te laten komen. Coöperatief met oog voor een toekomstbestendig resultaat!