Verbind Jezelf en Elkaar

Toen ik mijn KvK nummer een naam moest geven, wilde ik een naam die feitelijk mijn hele visie zou omvatten. Het moest aangeven welke waarden voor mij als fundament dienen in mijn dienstverlening. Na lang zoeken werd de naam wederWIJs geboren met de nadruk op WIJ …  met als ondertitel; verbind jezelf en elkaar! Dat is wat ik doe vanuit een holistisch perspectief.

WIJ

Samen weet je meer. Dat zal niemand tegenspreken.

1 + 1 = 3

En tegelijkertijd blijkt samenwerken nog niet zo makkelijk als het lijkt. Je hebt nou eenmaal altijd met anderen te maken… Anderen die niet zo zijn als jij. Doordat de druk op presteren de laatste jaren alleen maar is toegenomen, is het belang van zorgvuldige communicatie en kennisborging alleen maar groter geworden. Door de hoge snelheid zullen overlegstructuren anders georganiseerd moeten worden en zal je sociale technologie moeten omarmen wil je de snelheid kunnen bijhouden.

Wederkerigheid

Word zichtbaar en vindbaar voor jouw netwerk

Geven = nieuwe nemen

Gelijkwaardigheid
Dankbaarheid
Solidariteit

Wederzijds Afhankelijk

inzet en inspanning van ieder groepslid is nodig om succesvol te zijn

Collectief eigenaarschap maakt het verschil

Afhankelijke mensen hebben anderen nodig hun doel te bereiken. Onafhankelijke mensen bereiken hun doel op eigen kracht. Mensen met een goed ontwikkeld besef van wederzijdse afhankelijkheid laten hun eigen initiatieven samengaan met die van anderen

WIJsheid

Een social learning ecosysteem lijkt een must

Kennis veroudert snel als je de ervaring laat lopen!

Welke diensten lever ik?

Kenmerkend voor mijn werkwijze is dat ik vanuit een (zelf)bewuste houding; ambitieus, bevlogen, enthousiast, oprECHT, confronterend en verantwoordelijk ben.